شکار عنبکوت*!

هه لو بر ملت همیشه در صحنه!

چند شب پیش نشسته بودم رو تختم و مشغول سیر اینترنت بودم که به ناگاه احساس کردم موجودی در دایره ی دید من روی زمین در حال حرکته!... کسانی که چشمان وزغی دارن متوجه میشن که چطوری ممکنه هم زمین رو ببینی و هم کامپیوتر رو!... البته حالا شاید یه روزی مد بشه همه چشمامونو بادومی عمل کنیم!... از ماجرا پرتاب شدیم!... اهم اهم! میفرمودم...

دیدم موجودی رو زمین داره با سرعت نور دوان دوان به سمت تختم میاد... و این موجود چیزی به جز یه عنبکوت بافنده ی زحمتکش نبود!... البته در ابعاد آرنولد اینا!... نه از اینا که خارجین و نازکن و روشنا! از اون یکی کلفت تیره پرزدارها!... دیدم من که زورم بهش نمیرسه و از طرفی هم معتقدم هر کاری تو این دنیا میکنی جوابشو میبینی... برای همین عنبکوت بدو، پت بدو!.... ابعاد اتاق رو هم ماکسیمم سه قدم در چهار قدم در نظر بگیرید!... خلاصه دیدم عنبکوت نیست که نیست!... حدس زدم باید زیر یکی از کیف های روی زمین سنگر گرفته باشه... یه ذره کیفها رو زیر و رو کردم دیدم آهان! اوناهاش!... اون منو نمیدید فکر میکرد منم نمیبینمش!!!!

رفتم با شتاب فراوان جابرقی آوردم و این بود که تراژدی شروع شد!

این بار، عنبکوت بدو، لوله ی جارو برقی بدو... تاااااااااااااا جارو برقی از برق در اومد!... چرا؟!... چون زده بودمش به پریز یه اتاق دیگه!!!! چرا؟! چون فکر کرده بودم اگه عنبکوت ببینه که دارم جارو رو میزنم به برق در میره!...

خلاصه عنبکوته پشت دراور پناه گرفت تا من رفتم دو شاخه آوردم زدم به پریز اتاق خودم!.... و در نهایت عبنکوت شکار شد!.... اما از اونجایی که پت حافظ محیط زیسته و به حقوق خونه-وندی حیوانات احترام میذاره عنبکوت رو نکشت.... تجربه های قبلیم میگه که عنکبوت ها رو وقتی میکنین تو جارو برقی ممکنه بتونن بیان بیرون و در برن!.... یه ذره باهاش خونه رو جا برقی کشیدم و جیب های شلوارمو خالی کردم و بعد خاموش کردم و فقط سر لوله ی جارو برقی رو بر عکس گذاشتم رو زمین که دیگه نتونه در بره....

صبح روز بعد عنبکوت دیگه ای که از قضای روزگار عین همون عنبکوت بود روی دیوار مشاهده شد!!!!

حرف دیگه ای برای گفتن ندارم..

شعر مرتبط: میخوام برم کوه... شکار آهو!...

______________

* عنکبوت... دوستی فرزندی داشت که عنکبوت رو عنبکوت خطاب میکرد و این سبب شد که ما صحبت کردن خودمان را نیز فراموش کنیم!

 

/ 70 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترمه

باز باید بیام این جا چادر بزنم ببینم کی آپ می کنی؟؟؟؟؟ بیا آپ کن دیگه

حدیث

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][گل][گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست][خداحافظ]

نگار

ها ها نه ابی و داریوش نیست... جدیده تقریبا... بعدشم مگه ابی و داریوش گل من چشونه؟! [نیشخند][چشمک]

نگار

گوشی مفت آخر صفاست [نیشخند]

پت

هنوز توفکر عنبکوتی

من و من

یه تیکه از قسمت آخر روز حسرت بود[سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز]