هم اینک توجه شما را به آخرین سخنانمان معطوف مینمایم!

فامیل پت اینا (زنگ زده که خداحافظی کنه چون داره میره مکه) : کی میای اینجا ببینیمت؟

پت: شما تشریفتونو که برگردونین میام! 

دیلماج: شما که از سفر برگشتین منم میام ببینینم! 

 

فامیل پت اینا: مشتاق صدات، خودتو که نمیبینیم!

پت: منم همینطور!

دیلماج: منم مشتاق صدای شما! خودتو که نمیبینم! 

/ 8 نظر / 21 بازدید
پسرخوانده

اول !!!!

پسرخوانده

جالا خوبه که دیلماج خصوصی دم دستت هست ! والا ! این روزها هرکسی که مسلط به زبون پت های عالم بشریت نیست که..

پسرخوانده

البته که من از همون دوران قدیم گفته ام که فقط یه پت وجود داره انم پت عزیز خودمونه ...بعله...

پسرخوانده

این" منم همینطور " ت کشته منو !![خنده]

صدرا

سلام اولین گروه از فردا برمیگردن تا حالا چند تا کار دعوت /حاجی خورون/ برام اومده یکیش نوشته از آوردن هرگونه کادو خودداری فرمایید!!

تپلی

سفر بیخطر التماس دعااااااااا [گل]

تپلی

نمیای از اون ورا گذری ... [خجالت]

تپلی

هر جا دعوت بودی خبر کن با هم بریم [نیشخند]