خاطرات پت و مت از زبان پت

» ۱۳٩٥/۳/۱۳ :: ۱۳٩٥/۳/۱۳
» ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» دست به آب در ترمینال تبریز! :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» پرایوسی در استخر! :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» ۱۳٩۳/٤/۳ :: دلی سوییس!
» ۱۳٩۳/۱/٧ :: ۱۳٩۳/۱/٧
» شبها که شما میخوابید، آقا پلیسه داره به پت اینا کمک میکنه! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» ساعت پت :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» عینک ری-بن! :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» ایالت خودمختار خودگردان پت آباد! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» اجرای برنامه ی زنده در اتوبوس توسط دوستتان پت! :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» جک، دوست پسرم! :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بازیهای پت کودک! :: ۱۳٩۱/٧/٧
» چگونه هفت تا پسر رو در یک پراید جا بدهیم! :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» چمدونم گم شد! :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» پت و طلاجون در میدان آزادی! :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» وقتی پت هنوز خوابه! :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» ۱۳٩۱/۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» پت و کودکان در جامعه! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» افاضات پت در حوزه ی زنان! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» پت به مغازه میرود! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» یکی از خواص پت! :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» پست اشتها کور کن! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» به رستوران با کلاس میرویم! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» گلاب به روتون صحرایی! :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» گردش علمی در جنوب/مرکز تهران! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» نتایج آخرین تحقیقات پت! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» چگونه از مصاحبه ی شغلی موفق بیایم بیرون! :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» بوق بوققققققق! :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: ۱۳٩٠/۸/٧
» زنگ موبایلمان رو ندیدین!؟ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» چگونه پت را بشناسیم! :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» چگونه شیک رفتار کنیم! :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» 6:30: تو به من زنگ زدی؟ :: ۱۳٩٠/٥/۳
» حفاظت از محیط زیسته!؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» چگونگی به افتضاح کشیدن اندک آبرو! :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» بوی گاز پای تلفن! :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» مراحل تولید بوی نون تست سوخته! :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» عطر و پدر و دختر! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» تو نیکی و دجله و فرات و زنبیل! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» فرهنگ لغات امروزی! :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» سوتی های گفتاری! :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» من تورو میشناسم! پنیرت کپک زده بود؟! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» سوپ سوسک سرآشپز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» آدامس؟! کدوجون؟! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» برفففففففففف! بیللللللللللل! میزنیممممممممممممممم!* :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» پت مشهور میشود! :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» پاتیناژ بر یخ! :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» قدم زدن در حوض آشغال! :: ۱۳۸٩/٩/٩
» تیمارستان :: ۱۳۸٩/٩/۳
» بنزین وی. آی. پی. :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» اسباب کشی/کلاس شیمی! :: ۱۳۸٩/۸/٩
» رقص شهره مایجکسونی در اتوبوس! :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
» نازی جون! نازی هم دم من! :: ۱۳۸٩/٧/۸
» محور زمین! :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» فرهنگ لغات :: ۱۳۸٩/٦/٤
» دغدغه ی پت کودک! :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» خشکشویی میبرنش عزیزم! :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: ۱۳۸٩/٥/۳
» عادات پت! :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» پت و وروجک و بستنی در پاساژ! :: ۱۳۸٩/٤/٢
» معرفی فامیل! :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» انواع کیکها! :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» پت و وروجک به خرید میروند! :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» پایان نامه! :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» ۱۳۸٩/٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» همکاران پت! :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» به به!‌ چه عطری! :: ۱۳۸٩/۱/٦
» مترجم انگلیسی با قیمت نازل! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» پت و همسایگان! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» چاه نکن بهر کسی! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» چه کسی پنیر من را دوست دارد؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» سرنوشت کسی که منتظر پت نموند! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» فرانچسکو! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» پیتزا دو طبقه! :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» کباب برگردون آلمانی با گارانتی با لباس سفید! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» نامه + بازی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» ریل چمدون فرنگی! :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» عکس! :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» پت و وروجک به فرنگ میروند! :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» سورپرایز! :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» تو گیجی ها! :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» برخی ماوقع محیط کار :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» هورااااا ما استیم! :: ۱۳۸۸/۸/٩
» اطلاعیه! :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
» بیمارستان! :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» عنوان دیگه چیه!؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱
» پت بدو، مردک بدو!!! :: ۱۳۸۸/٦/۳
» عاقلان دانند! :: ۱۳۸۸/٥/٩
» ورزش همی باید کرد! :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» رویا؟ آرزو؟ امید! :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» سناریوجات :: ۱۳۸۸/٤/٢
» چای + باشگاه! + سیاست (اووووووو) :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» پت در کلاس! :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» آدرس پرسان! :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» پت و باقلا پلو! :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» نوروز باستانی و خرید! :: ۱۳۸۸/۱/٦
» پت و همکاران و غیره! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» سوتی جدید! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» در هم! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» پت در آشپزخانه! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» گلاب به روتون برادران! :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» پت در شتاب به دیار باقی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» مکالمه! :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» فشیون پسرونه! :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» چگونه فشیون باشیم! :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» خلاصه ی این روزها :: ۱۳۸٧/٩/٧
» سوتی های پت درگیر! :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» ریزولتس*! :: ۱۳۸٧/۸/٢٤
» پت دموکرات! :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» پیتزا دوغه فرنگی! :: ۱۳۸٧/۸/٧
» "خانم" پت در جامعه :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فاتحه :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» شکار عنبکوت*! :: ۱۳۸٧/٧/٦
» اتوبوس سواری در تهران! :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» قرص و کودک! :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» سخنان قصار پت - 1 :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» مکالمات... :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» اندر باب طیاره جات! :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» بازی... بازی... بازی!!! :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» تشکر... بلای خانمان سوز... :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
» پریز در کلاه پت! :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» پت و مت به فرنگ میروند! :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» ماجرای پلیس ها :: ۱۳۸٧/٢/٥
» خیابون یه طرفه :: ۱۳۸٧/۱/٢٦
» سالی که گذشت.... :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» خاطره ی دردناک از پت و مت :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
» پت و مت خرابکار! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» مهمونی به سبک پت! :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» پسرای فرودگاه! :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» بازی! عکس! :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» تاکسی! :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» برق رفت! آآآآ.... از اون طرف رفت! :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
» منو ميشناسی؟! :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» بازی! هزيون! چی ميدونم! :: ۱۳۸٦/٩/۸
» موتور طياره ی پت :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» بازی خطرناک! :)) :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» کجا٬ چی بخوريم!؟ :: ۱۳۸٦/۸/٧
» نتيجه گيری و ماجرای روزنامه! :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» نظر سنجی :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» باطری داري؟! :: ۱۳۸٦/٧/٤
» پت و مت به آرايشگاه ميروند! :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» فالگير! :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» مت مزاحم تلفنی ميشه؟! شايدم پت نونوايی ميره؟! :: ۱۳۸٦/٦/٥
» فيلم بازی! و شکر.... :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» پت و مت از زبان خودم! :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
» گل فروشی؟! خواستگاری؟! سورپرایز؟! :: ۱۳۸٦/٥/٧
» چمدون قرمز! :: ۱۳۸٦/٤/٢۸
» بنزين! :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» پت پست جدی می نويسه..... :: ۱۳۸٦/٤/٤
» پت به دانشگاه مت ميرود! :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» پت متاثر می گردد! :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
» ضعيفه! :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» متشاشع! :: ۱۳۸٦/٢/٩
» آقا مَهدی!!!! :: ۱۳۸٦/٢/٢
» پت به دکتر ميرود! :: ۱۳۸٦/۱/٢٦
» شبهه خونه تکونی! :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» پت و مت به بازار بزرگ ميروند.... :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
» شام با پت و مت! :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» پت به اکباتان ميرود! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
» پت و مت يه کارايی می کنن! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» نميشه عنوان نداشته باشه؟! :) :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» ماجراهای من و مت ( قست دوم!!!‌ ) :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» پت به خريد ميرود :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» ماجراهای من و مت ( قسمت اول!!! ) :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» شام آخر + بازی!!! :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» روح!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» شام اون هفته... :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» سگ بی ادب!!! :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» شب شعر :: ۱۳۸٥/٩/۱
» هان؟ آهان... :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» به ياد روزای دانشگاه!!! :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
» کنسرت در قطار... :: ۱۳۸٥/٥/٩
» ترشی و شور در تنديس!!! :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
» غذای جديد :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» مينو و پت و مت! :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» مهمونی رفتن من و مريم :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» خورش ماست :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
» سلام :: ۱۳۸٥/۳/۱٥